Disclaimer

Copyright
Alles wat op deze website staat is volgens het Auteursrecht beschermd. Dat houdt in dat u ons beeldmateriaal niet zonder onze schriftelijke toestemming mag gebruiken.

Toch intresse voor een foto of video 
Wilt u een foto of video van onze website gebruiken of bestellen, stuur dan een mailtje naar media@fireanimals.nl

Reacties bezoekers
Reacties bij artikelen vertegenwoordigen de mening van de afzender. Wij willen een ieder zoveel mogelijk de ruimte geven zijn mening te delen. Dat een reactie bij een artikel staat, wil niet zeggen dat de redactie deze mening deelt.  Reacties moeten in normaal Nederlands worden geplaatst; laat een ander in zijn-/haar waarde, schelden of vloeken wordt niet geaccepteerd. FireAnimals behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen?
In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto en worden gepubliceerd. Nederland is immers een vrij land. Uiteraard willen wij met onze foto’s niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. In principe proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen om slachtoffers te fotograferen. Door even vanuit een andere positie een foto te maken proberen wij te voorkomen dat slachtoffers zichtbaar zijn. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen.

Waarom worden foto’s van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet?
Wij maken foto’s van het werk van de hulpdiensten uit de regio Gelderland-Midden die nieuwswaarde hebben. Af en toe zitten daar ook ongevallen tussen met een dodelijke afloop. Wij proberen een overzicht te geven van het  incident dat heeft plaatsgevonden. Wij proberen zo veel mogelijk de privacy van betrokken personen te respecteren door hen niet herkenbaar in beeld te brengen. 

Bij de redactie komen veelal na het plaatsen van foto’s van een dodelijk ongeval reacties binnen van nabestaanden, zij stellen dat het hen enorm heeft geholpen bij de verwerking.